C. SOCIALES

El universo
https://prezi.com/_p90j9qwy5qp/c-del-medio-5o-curso/
La Tierra
https://prezi.com/l8by9fnvtk6a/c-del-medio-5o-curso/
La representación de la Tierra
https://prezi.com/fux9rgr7weml/c-del-medio-6o-curso/
Relieve de España y CyL
https://prezi.com/nqt4htnagu6q/c-del-medio-5o-curso/
Paisajes de España y Europa
https://prezi.com/7620wx0i0iry/c-del-medio-6o-curso/
Clima de España y CyL
https://prezi.com/d_rm_srtk2gi/c-del-medio-5o-curso/
Aguas de España y CyL
https://prezi.com/3ef6h26irdxa/c-delmedio-5o-curso/
Población y trabajo
https://prezi.com/qkwdp0u-yvmk/c-del-medio-5o-curso/
Población y economía
https://prezi.com/v-jznx1_tsds/c-del-medio-6o-curso/
Instituciones de España y CyL
https://prezi.com/lcf7dc1ab7cx/c-del-medio-5o-curso/
La Unión Europea
https://prezi.com/4_btxdfwthtc/c-del-medio-6o-curso/
La Prehistoria
https://prezi.com/sih_fym8aax3/c-del-medio-5o-curso/
La Prehistoria I
https://prezi.com/fwbnqwtr1hgp/la-prehistoria/
De la Prehistoria a la E. Media
https://prezi.com/yr45x6zoe9qp/c-del-medio-6o-curso/
E. Antigua
https://prezi.com/4pcvuzoimput/c-del-medio-5o-curso/
E. Media
https://prezi.com/xkux6vesm59k/c-del-medio-5o-curso/
E. Moderna
https://prezi.com/sdemudnfaje6/c-del-medio-6o-curso/
E. Contemporánea
https://prezi.com/uguehz80ctrx/c-del-medio-6o-curso/