C. NATURALES.

Los seres vivos
https://prezi.com/5xymfgtclcju/cdel-medio-5o-curso/
El reino de las plantas
https://prezi.com/amu_vrpwtdba/c-del-medio-5o-curso/
Función de nutrición
https://prezi.com/3dpg5qpnarit/c-del-medio-6o-curso/
Función de nutrición I
https://prezi.com/ppqmmurqpmxg/c-del-medio-6o-curso/
Función de relación
https://prezi.com/ar0etyegjk91/c-del-medio-6o-curso/
Función de reproducción
https://prezi.com/rnpxwgaokxh_/c-del-medio-6o-curso/
La salud
https://prezi.com/hdkti1zuynoh/c-del-medio-6o-curso/
Protección del M. Ambiente
https://prezi.com/thxrzge4sxqc/cdel-medio-5o-curso/
La materia: transformaciones
https://prezi.com/4ky7u0rynsck/c-del-medio-5o-curso/
Fuerza y movimiento
https://prezi.com/72ltdjoezdji/c-del-medio-5o-curso/
Electricidad y magnetismo
https://prezi.com/py2egotivi7f/c-del-medio-6o-curso/
La energía
https://prezi.com/y2ezdwf8aebh/c-del-medio-6o-curso/
Las máquinas
https://prezi.com/xn1mcy9lq9zw/c-el-medio-6o-curso/